Написати нам      In English      Українською      По-русски    
СЕЗ "Рені". Офіційний сайт
Спеціальна економічна зона «Рені»
Офіційний сайт
  .: Довідка :.
Місто Рені відноситься до числа якнайдавніших поселень на побережжі Дунаю. Знайдені на його території археологічні пам'ятники відносяться до четвертого тисячоліття до нашої ери. Рухаючись в Західному напрямі, люди утворили спочатку поселення біля озера Ялпуг, потім досягли Лозини, заснувавши недалеко від його впадання до Дунаю нинішнє місто Рені... >>
  .: Географія .:
Місто Рені розташовано в південно-західній частині одеської області на відстані 320 км від обласного центру м. Одеси, є адміністративним центром району. Якщо поглянути на карту, то можна відзначити, що м. Рені розташоване на стику трьох держав... >>
  .: Життя міста :.
Новини міського життя і не тільки від тижневика "Час пік". >>
  .: Реклама :.

Перспективи трансграничної співпраці

Створення Міжнародної СЕЗ
Перспективні проекти для реалізації в Міжнародній економічній зоні «Рені-Джурджулешти-Галац»

    Через вдале географічне розташування м. Рені має давні контакти як з Румунією і Молдовою, так і з низкою країн дунайського басейну (Болгарія, Югославія, Угорщина), але особливу увагу передбачається уділяти розвитку взаємовигідних відносин саме з Республікою Румунія, зокрема з її прикордонним містом Галац.

    Виходячи з глобальних інтересів України, направлених на послідовну економічну інтеграцію в європейське і світове господарство, основним пріоритетом на рівні м. Рені є формування ефективних трансграничних зв'язків. Пріоритетним напрямом розвитку українсько-румунських міжрегіональних відносин є реалізація угод про міжрегіональну співпрацю.

    Особливу увагу надається активному розвитку трансграничних установ, зокрема, в рамках міжрегіонального трансграничного проекту взаємної співпраці між Україною і Румунією з участю італійської сторони (провінція Неаполь) за програмою TACIS, оскільки м. Рені є його активним учасником

    Європейською комісією за участю муніципалітетів міст Рені (Україна) і Галац (Румунія) спеціально для нашого регіону розроблена програма трансграничної співпраці "Сумісне вивчення соціально - економічного розвитку міст Галац і Рені, збереження природного навколишнього середовища і місцевої транспортної системи".

    Проект направлений на вивчення шляхів економічного пожвавлення регіону, заснованого на використовуванні існуючих ресурсів і модернізації транспортної системи. Отже, проект орієнтований, по-перше, на місцеві організації (перш за все на залучені двох муніципалітетів, а також на регіональні і національні власті), а також на місцеві общини і ділові кола регіону, які будуть основними споживачами висновків цього вивчення.

    Програма має на увазі вивчення існуючої ситуації із специфічним посиланням на економічне і оточуюче середовища, ресурси і на існуючу інфраструктуру, і повинна визначити дії, необхідні для гарантованого захисту таких ресурсів і "інтеграції" транспортної мережі.

    Трансгранична співпраця, як один із засобів пожвавлення соціально-економічних процесів на прикордонних територіях, вимагає комплексного підходу з урахуванням передового, адаптованого до регіональних особливостей України європейського і світового досвіду.

    Перспективний розвиток трансграничної співпраці повинен передбачати:

  • поступовий перехід від торгово-збутових до виробничо-інвестиційних зовнішньоекономічних зв'язків на основі розвитку міжнародної кооперації і залучення прямих іноземних інвестицій;
  • входження прикордонних областей України в європейські регіональні структури;
  • створення сприятливих умов для розвитку малого бізнесу, перш за все в аграрному секторі економіки (податкова, кредитна, митна політика);
  • формування трансграничної банківської мережі і трансграничних торгівельно-промислових організацій;
  • пріоритетний розвиток техніко-економічних структур, які забезпечують трансграничну співпрацю (транспортні магістралі і їх обслуговування, аеропорти, вокзали, готелі, мотелі, автосервіс, заправні станції, перевалочна складська мережа, зв'язок, сфера послуг, торгівля);
  • інтенсифікація розвитку телекомунікаційних і комп'ютерних мереж;
  • прискорення створення зони вільної торгівлі між Україною і Румунією в контексті інтеграції в ЄС;
  • у зв'язку із збільшенням трансграничних міграцій прискорення підписання з Міжнародною організацією роботи конвенцій по різних аспектах міжнародних відносин з питань роботи за кордоном;
  • необхідність координації дій і об'єднання фінансових і матеріальних можливостей їх учасників для інтенсифікації трансграничної співпраці; приділення ним більшої уваги в регіональних і державних планах розвитку, а також в прогнозах загальнонаціонального рівня.

    Економічний, політичний, правовий розвиток будь-якої держави значною мірою залежить від його участі в міжнародних економічних відносинах, зокрема в інвестиційній сфері. Ще жодна країна не була в змозі створити повноцінну економіку, ізолював себе від світової економічної системи. Найефективнішим способом розвитку економічного потенціалу держави є оптимальне використовування інвестицій. Важливою передумовою залучення іноземних інвестицій є наявність чіткої нормативної бази, яка регулює інвестиційну діяльність в Україні.

    В процесі залучення і здійснення іноземних інвестицій виникає багато проблемних питань, без рішення яких не можна сподіватися на швидкі і значні об'єми надходження іноземних інвестицій до України і в м. Рені зокрема. Без стабільної правової основи здійснення іноземних інвестицій до України неможливо забезпечити гарантії іноземним інвесторам. Проте, правова основа здійснення іноземних інвестицій до України вимагає удосконалення, причому є проблеми, які можна вирішити тільки на загальнодержавному рівні. З другого боку, слід враховувати, що недооцінка географічного чинника і пріоритетів в розвитку Ренійського регіону разом з відсутністю державних і регіональних пільг для інвесторів може мати негативний вплив на соціально-економічний розвиток території.

    Досвід багатьох країн світу свідчить, що на процес створення сприятливого інвестиційного клімату впливає цілий ряд чинників, як на макро-, так і на мікрорівнях. Причому найвища інвестиційна активність наголошується за умови наявності обгрунтованої концепції розвитку інвестиційної політики.

    Стратегічний характер наших відносин з Румунією багато в чому визначатиме майбутнє обличчя України в Європі. Місто Рені - один з ключових пунктів в цьому процесі. Тому необхідно максимально використовувати можливості "дороги" через Румунію до сучасної Європи, не втрачаючи при цьому позицій рівноправного партнера.

.: Реклама :.  
.: СЕЗ :.  
СЕЗ включає частину території м. Рені одеської області загальною площею 94,36 гектари у межах земельної ділянки, наданої в користування Ренійському морському торговому порту і визначеного згідно з картою, оригінал якої зберігається в Ренійській міській раді. На території СЕЗ діє митний, податковий і інші режими економічної діяльності, встановлені Законом України "Про спеціальну економічну зону "Рені"... >>
.: МСЕЗ :.  
Для прискорення процесу створення міжнародної спеціальної економічної зони "Рені - Джурджулешти - Галац" з української сторони необхідно провести наступні заходи... >>
.: Соціополіс :.  
В першу чергу необхідно вирішити питання про виділення території Ренійського регіону (Рені-Долінське-Лиманське) в соціополіс (див. карту) розпорядженням Президента, дати доручення Кабінету Міністрів України про розробку Положення про Ренійський соціиополіс... >>

© 2002 Володимир Губар