Написати нам      In English      Українською      По-русски    
СЕЗ "Рені". Офіційний сайт
Спеціальна економічна зона «Рені»
Офіційний сайт
  .: Довідка :.
Місто Рені відноситься до числа якнайдавніших поселень на побережжі Дунаю. Знайдені на його території археологічні пам'ятники відносяться до четвертого тисячоліття до нашої ери. Рухаючись в Західному напрямі, люди утворили спочатку поселення біля озера Ялпуг, потім досягли Лозини, заснувавши недалеко від його впадання до Дунаю нинішнє місто Рені... >>
  .: Географія .:
Місто Рені розташовано в південно-західній частині одеської області на відстані 320 км від обласного центру м. Одеси, є адміністративним центром району. Якщо поглянути на карту, то можна відзначити, що м. Рені розташоване на стику трьох держав... >>
  .: Життя міста :.
Новини міського життя і не тільки від тижневика "Час пік". >>
  .: Реклама :.

Спеціальна економічна зона "Рені"

Нормативна база
Проекти

    Рішення проблеми виходу регіону з кризи і подальшого комплексного соціально-економічного розвитку з урахуванням його геополітичного розташування, стану і перспектив розвитку народногосподарського комплексу може бути реалізоване за допомогою створеної спеціальної економічної зони "Рені".
Пріоритетними областями господарства в даному регіоні є транспорт, перевалювання й переробка газу, нафтопродуктів, лісу, солі, зернових вантажів, виробництво і переробка сільськогосподарської продукції.
Існування місцевих природних ресурсів - мільйони тонн сапропеля, глини, мільйони кубів прісної питної води, а також нафти і газу в так званій Добружський западині є сировинною базою для реалізації стратегічних проектів СЕЗ "Рені".
Загальними умовами інвестицій є створення спільних підприємств або на термін повернення інвестицій, або для постійної сумісної експлуатації. В цьому випадку знімається питання банківської і урядової гарантії на поворотність вкладених засобів.

збільшити карту     З урахуванням вигідного геополітичного розташування, основою якого є трансевропейска водна магістраль - р. Дунай можлива реалізація перспективних напрямів розвитку регіону в умовах функціонування спеціальної економічної зони. Діяльність СЕЗ "Рені" направлена на залучення вантажопотоків, переробку експортно-імпортних і транзитних вантажів, розвиток транспортної інфраструктури, активізацію промислового виробництва і переробки сільськогосподарської сировини, підвищення підприємницької активності місцевого населення, активізацію зовнішньої торгівлі. В даний час Ренійській регіон має щонайпотужніший економічний потенціал. Це і розвинена мережа автомобільних доріг, і добре оснащені залізниця і Ренійській морський торговий порт - один з технічно самих оснащених портів України. За оцінками різних компетентних джерел в транспортні комунікації і сам порт вкладено не менше 0,5 мільярдів доларів США. Але через різні причини зараз і порт і залізниця використовують лише 15% своїх потужностей.

    Однією з основних задач Ренійської СЕЗ є залучення вантажів в порт. Але не просто для перевантаження, і в цьому корінна відмінність від інших подібних портів України, а для подальшої переробки сировини, виробництва товару більш високого рівня і лише потім вивозу, що також повинне привернути потенційних інвесторів.

     В цьому напрямі зроблені наступні кроки:

 1. Прийнятий закон України "Про спеціальну економічну зону "Рені"
 2. Розроблена і прийнята нормативна база по СЕЗ "Рені"
 3. Митної і прикордонної службами 20 грудня 2000 року прийнята інфраструктура СЕЗ "Рені".
 4. Розглянуті і затверджені наступні інвестиційні проекти:

    - інвестиційний проект ДП "Рені-мерідіан" "Переробка сої", який передбачає будівництво заводу по переробці соєвих бобів. Добовий об'єм переробки - 1000 тонн сої на добу. Завод проводитиме близько 268 тис. тонн соєвого шроту, 17 тис. тонн соєвого лушпиння і 63 тис. тонн рафінованого соєвого масла в рік. Технологія переробки є абсолютно новою для України.

    Основний об'єм сировини - близько 300 тис. тонн - імпортуватиметься із США, що в значній мірі забезпечить завантаження порту Рені. Надалі передбачається заміщення 50% об'єму сировини соєю, вирощуваною в Ренійськом районі і інших областях України. З цією метою реалізовуватиметься програма по кредитуванню насінням сої і інсектицидами місцевих сільгоспвиробників. Даний проект ідеально вписується в загальну концепцію СЕЗ "Рені", яка передбачає не тільки і не стільки просте перевалювання вантажу через порт, але і його переробку, а також залучення до реалізації проекту вітчизняного виробника (сільгоспвиробника). Кількість знов створюваних робочих місць - 46, об'їм інвестиції (іноземної) за проектом - 24,251 млн. доларів США, термін окупності - 5 років. Інвестор надав детальний план інвестицій в об'ємах і у формі, необхідних для реалізації інвестиційного проекту, і створення робочих місць в такі терміни:
Етап інвесту-вання Дата початку і закінчення етапу інвесту-вання Об'єми Види інвести-ційних витрат (устат-кування, сировина, засоби і тому подібне) Кількість створених і збережених робочих місць
в гривнях
в доларах США
Проектні роботи XI - XII 2001   939378 Проектування ~
Будівельні роботи I - XII 2002   4298140 Будівництво 2
Поставка устаткування XII 2001 - II 2003   12401508 Устаткування -
Монтаж і інсталяція II 2003 - IV 2003   1674860 Монтаж 44
Поставка сировини V 2003   4937114 Сировина  

- інвестиційний проект російсько-українського СП "АГРОПРОМІНВЕСТ" і ДП "РеніЛіс" "Виробництво клеєного бруса і паркету". Даним проектом згодом передбачається організація додаткового виробництва євровікон, європіддонів і інших столярних виробів. Вказані технології є відносно новими для України (за винятком паркету). Проект орієнтований на поставку сировини з Росії (північна сосна і ялина). Ринок збуту - Угорщина, Німеччина і Бельгія. Розмір інвестицій за проектом - 2,4 млн. долл. США, термін окупності - 4,2 роки. Чисельність знов створених робочих місць - 86. В даний час ведеться робота по реєстрації інвестора, як суб'єкта СЕЗ "Рені".

    - інвестиційний проект ТОВ "ТЕРМО-РЕНІ" "Організація збірного виробництва газових опалювальних апаратів" вартістю 200 тисяч доларів США з чисельністю робочих місць від 60 до 200 чоловік, термін окупності проекту - 4 роки.

    Цей проект має велике соціальне значення, оскільки дозволить забезпечити роботою значне число жителів м. Рені. Зараз інвестор набирає 60 чоловік з місцевих фахівців для підвищення кваліфікації на головному виробництві ЗАТ "Термо", м. Луганська. Перша партія з 20 фахівців вже місяць знаходиться на перепідготовці і, незабаром, одержавши кваліфікаційні посвідчення, приступлять до роботи по збірці газових опалювальних апаратів вже в Рені. Наступним кроком за цим проектом планується реєстрація інвестора, як суб'єкта СЕЗ, і виробництво продукції на експорт, використовуючи пільговий режим СЕЗ. В даний час на розгляді знаходяться ще декілька інвестиційних проектів, таких, як:

 • створення терміналу по транзиту зрідженого газу потужністю 250 тисяч тонн в рік вартістю 2,5 млн. доларів США, інвестор - "З'єднана нафтогазова компанія", Росія, і ТОВ "Лагуна-Рені", Україна;
 • реставрація комплексу по перевалюванню продуктів нафто- і коксохімічної промисловості, інвестор - українська компанія ДП "Укрчем";
 • будівництво комплексу по перевалюванню і фасовці солі від 1 кг до 1.5 тонн з подальшою реалізацією в країнах арабського світу, інвестор - турецька компанія "BAYAZIT CONSTRUCTION";
 • ця ж компанія надала на розгляд проект закінчення будівництва морського причалу "Ро-Ро" з відповідною інфраструктурою (кемпінг, заправна станція, СТО).

  Вищеперелічені проекти проходять процедуру узгодження на місцевому рівні і найближчим часом поступлять на експертизу Міністерства економіки. Всі проекти припускають упровадження новітніх технологій, екологічно чисті підприємства і відсутність фінансового ризику. На кожному з крупних проектів базуються 8-10 дрібних. Це проекти супутніх, допоміжних підприємств по виробництву пакувальної тари, етикеток, мішків, розфасовці і т.п. Реалізація проектів, вже на першому етапі, почне виправляти економічний стан регіону, створить сприятливі умови розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, поява нових робочих місць зніме гостру соціальну напруженість в місті. Безмитне ввезення сировини, безмитний вивіз готової продукції, дешева робоча сила є привабливими для зарубіжних партнерів, тому 99% вироблюваної продукції призначатиметься на експорт. Всі інвестиційні проекти розглядаються в плані наявності надійної сировинної бази на термін не менше 30 років і ринок збуту готової продукції.

 • .: Реклама :.  
  .: СЕЗ :.  
  Інвестиційний проект ДП "Рені-мерідіан" "Переробка сої", який передбачає будівництво заводу по переробці соєвих бобів. Добовий об'єм переробки - 1000 тонн сої на добу. Завод проводитиме близько 268 тис. тонн соєвого шроту, 17 тис. тонн соєвого лушпиння і 63 тис. тонн рафінованого соєвого масла в рік. Технологія переробки є абсолютно новою для України... >>
  .: МСЕЗ :.  
  Через вдале географічне розташування м. Рені має давні контакти як з Румунією і Молдовою, так і з низкою країн дунайського басейну (Болгарія, Югославія, Угорщина), але особливу увагу передбачається уділяти розвитку взаємовигідних відносин саме з Республікою Румунія, зокрема з її прикордонним містом Галац... >>
  .: Соціополіс :.  
  Зважаючи на те, що Ренійській соціополіс створюється для відробітку ідей і моделей для всієї України, вертикаль управління соціополісом повинна бути максимально короткою... >>

  © 2002 Володимир Губар