Написати нам      In English      Українською      По-русски    
СЕЗ "Рені". Офіційний сайт
Спеціальна економічна зона «Рені»
Офіційний сайт
  .: Довідка :.
Місто Рені відноситься до числа якнайдавніших поселень на побережжі Дунаю. Знайдені на його території археологічні пам'ятники відносяться до четвертого тисячоліття до нашої ери. Рухаючись в Західному напрямі, люди утворили спочатку поселення біля озера Ялпуг, потім досягли Лозини, заснувавши недалеко від його впадання до Дунаю нинішнє місто Рені... >>
  .: Географія .:
Місто Рені розташовано в південно-західній частині одеської області на відстані 320 км від обласного центру м. Одеси, є адміністративним центром району. Якщо поглянути на карту, то можна відзначити, що м. Рені розташоване на стику трьох держав... >>
  .: Життя міста :.
Новини міського життя і не тільки від тижневика "Час пік". >>
  .: Реклама :.

Закон України про спеціальну економічну зону "Рені"

Цей Закон визначає порядок створення, функціонування і ліквідації спеціальної економічної зони "Рені".

Стаття 1. Створення спеціальної економічної зони "Рені"

1. Спеціальна економічна зона "Рені" (далі СЕЗ "Рені") створюється на термін 30 років на території міста Рені одеської області загальною площею 94,36 гектари у межах земельної ділянки наданого в користування Ренійському морському торговому порту. Оригінал карти СЕЗ "Рені" зберігається в Ренійській міській раді.
2. Метою створення СЕЗ "Рені" є залучення інвестицій в пріоритетні області виробництва для збереження існуючих і створення нових робочих місць, упровадження новітніх технологій, сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і підприємництва, завантаження потужностей портового комплексу і розвитку його інфраструктури, збільшення поставок високоякісних товарів і послуг, створення сучасної виробничої, транспортної ринкової інфраструктури.
3. На території СЕЗ "Рені" встановлюється і діє спеціальний правовий режим економічної діяльності, визначений Законом України "Про загальні основи створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон", з урахуванням особливостей, встановлених
цим Законом.

Стаття 2. Особливості дії законодавства України в СЕЗ "Рені"
1. Законодавство України в СЕЗ "Рені" діє у межах Конституції України з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про загальні основи створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" і цим Законом.
2. Органи виконавчої влади на території СЕЗ "Рені" діють у межах повноважень, які передбачені Конституцією і законами України, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про загальні основи створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" і цим Законом.
3. Держава гарантує стабільність встановленого цим Законом правового режиму функціонування СЕЗ "Рені" на весь період, визначений статтею 1 цього Закону.
4. У разі зміни законодавства України з питань оподаткування і митного регулювання до суб'єктів СЕЗ "Рені" по їх вимозі протягом періоду функціонування СЕЗ "Ренi" застосовуються особливості оподаткування і митного регулювання, передбачені цим Законом, на день їх реєстрації як суб'єктів СЕЗ "Рені".

Стаття 3. Органи управління СЕЗ "Рені"
Органами управління СЕЗ "Рені" є:

Одеська обласна державна адміністрація;
Ренійськая районна державна адміністрація;
Ренійська міська рада і її виконавчий комітет у межах своїх повноважень;
орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Рені".

Стаття 4. Повноваження одеської обласної державної адміністрації, Ренійської районної державної адміністрації, Ренійськоої міської ради і її старанного комітету щодо управління СЕЗ "Рені"
1. Одеська обласна державна адміністрація здійснює свої повноваження на території СЕЗ "Рені" відповідно Конституції України, Закону України "Про місцеві державні адміністрації", цього Закону і інших нормативно-правових актів.
2. До сфери повноважень одеської обласної державної адміністрації також відносяться:
визначення стратегічних напрямів розвитку СЕЗ "Рені";
надання центральним органам виконавчої влади інформації щодо функціонування СЕЗ "Рені";
внесення пропозицій про зміни в статусі СЕЗ "Рені" в порядку, встановленому законодавством України;
здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.
3. Ренійська районна державна адміністрація здійснює свої повноваження на території СЕЗ "Рені" відповідно Конституції України, Закону України "Про місцеві державні адміністрації", цього Закону і інших нормативно-правових актів.
4. До сфери повноважень Ренійської районної державної адміністрації також відносяться:
реєстрація суб'єктів СЕЗ "Рені", що реалізують на території СЕЗ "Рені" інвестиційні проекти, затверджені виконавчим комітетом Ренійської міської ради;
освіта, ліквідація, реорганізація органу господарчого розвитку і управління СЕЗ "Рені" за уявленням виконавчого комітету Ренійської міської ради;
організація підготовки (перепідготовки) кадрів;
регулювання залучення до роботи в СЕЗ "Рені" іноземних працівників;
здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.
5. Ренійська міська рада і її виконавчий комітет здійснюють свої повноваження на території СЕЗ "Рені" відповідно Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", цього Закону і інших нормативно-правових актів.
6. До сфери повноважень Ренійської міської ради і її виконавчого комітету також відносяться:
затвердження стратегічних і поточних програм розвитку СЕЗ "Рені";
забезпечення необхідних умов функціонування державних органів, розташованих на території СЕЗ "Рені";
висновок з органом господарчого розвитку і управління СЕЗ "Рені" генеральної угоди про передачу йому в користування земельних ділянок, і природних ресурсів місцевого значення, розташованого на території СЕЗ "Рені";
розгляд і твердження в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інвестиційних проектів, які реалізуються на території СЕЗ "Рені";
укладення договору (контракту) з суб'єктом СЕЗ "Рені" щодо умов реалізації інвестиційного проекту в порядку, встановленому Ренійською міською радою;
здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.

Стаття 5. Повноваження органу господарчого розвитку і управління СЕЗ "Рені"
1. Органом господарчого розвитку СЕЗ "Рені" є юридична особа, утворена Ренійською районною державною адміністрацією за уявленням виконавчого комітету Ренійської міської ради.
Положення (статут) про орган господарчго розвитку і управління СЕЗ "Рені" затверджується Ренійською районною державною адміністрацією за уявленням виконавчого комітету Ренійської міської ради.
2. До компетенції органу господарчого розвитку і управління СЕЗ "Рені" відносяться:
організація облаштування території СЕЗ "Рені";
організація і контроль за будівництвом об'єктів виробничої і невиробничої інфраструктури і розвиток мережі комунікаційних зв'язків;
висновок договорів на виконання підрядних робіт щодо облаштування території СЕЗ "Рені", будівництва об'єктів виробничої і невиробничої інфраструктури, розвитку мережі комунікаційних зв'язків;
висновок в установленому порядку договорів про експлуатацію об'єктів інфраструктури СЕЗ "Рені";
висновок з суб'єктами СЕЗ "Рені" у межах повноважень, наданих Ренійською міською радою, договорів оренди земельних ділянок і використовування природних ресурсів місцевого значення;
видача дозволів суб'єктам СЕЗ "Рені" на будівництво нових господарських об'єктів, які реалізують на території СЕЗ "Рені" інвестиційні проекти, затверджені виконавчим комітетом Ренійської міської ради;
підготовка пропозицій Ренійській міській раді щодо ставок орендної платні, розмірів платні за комунальні послуги, тарифів; здійснення разом з відповідними органами заходів щодо забезпечення законності і правопорядку, економічної і екологічної безпеки на території СЕЗ "Рені";
складання і надання статистичної звітності про функціонування СЕЗ "Рені" відповідно до законодавства України;
виконання інших функцій і повноважень, визначених в положенні (статуті) і переданих до його компетенції іншими органами управління СЕЗ "Рені".

Стаття 6. Суб'єкти СЕЗ "Рені"
1. Суб'єктами СЕЗ "Рені" є суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, які розташовані на території СЕЗ "Рені" і реалізують на цій території затверджені виконавчим комітетом Ренійської міської ради інвестиційні проекти вартістю, еквівалентною не менше 200 тисяч доларів США, на підставі договору (контракту) щодо умов реалізації цього інвестиційного проекту і які зареєстровані Ренійською районною державною адміністрацією як суб'єкти СЕЗ "Ренi".
2. Ренійська районна державна адміністрація видає суб'єктам СЕЗ "Рені" свідоцтво про реєстрацію, що підтверджує право на отримання пільг, визначених цим Законом.

Стаття 7. Умови здійснення підприємницької діяльності на території СЕЗ "Рені"
1. На території СЕЗ "Рені" можуть проводитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України.
2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений в СЕЗ "Рені", розповсюджується на суб'єктів СЕЗ "Рені" виключно під час здійснення ними підприємницькій діяльності в період реалізації затверджених у встановленому цим Законом порядку інвестиційних проектів на території СЕЗ "Рені".
3. Затвердження виконавчим комітетом Ренійської міської ради інвестиційного проекту і укладення договору (контракту) щодо умов його реалізації є підставою для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності Ренійською районною державною адміністрацією, як суб'єкта СЕЗ "Рені", висновку договорів оренди землі, приміщень і тому подібне. Порядок укладення договору (контракту) визначається Ренійською міською радою.
4. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Рені" законодавства України, засновницьких документів, договору (контракту) з виконавчим комітетом Ренійської міської ради щодо умов реалізації затвердженого у встановленому цим Законом порядку інвестиційного проекту Ренійська міська рада може внести пропозиції виконавчому комітету Ренійської міської ради про скасування наданих ним дозволів, розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту), а також внести пропозиції Ренійській районній державнійї адміністрації про скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Рені" у встановленому законодавством порядку.
5. Рішення про розірвання договору (контракту), скасування виданих дозволів або реєстрації суб'єктів СЕЗ "Рені" може бути оскаржено в судовому порядку.

Стаття 8. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, створюваної в СЕЗ "Рені"
На території СЕЗ "Рені" державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється у встановленому законодавством порядку.

Стаття 9. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, особливості оподаткування і валютного регулювання на території СЕЗ "Рені"
1. На території СЕЗ "Рені" вводиться спеціальний митний режим.
Відповідно цьому спеціальному митному режиму на території СЕЗ "Рені" встановлюється такий порядок ввезення (вивозу) товарів і інших предметів:
а) у разі ввезення товарів і інших предметів (окрім підакцизних товарів) з-за кордонів митної території України на територію СЕЗ "Рені" для використовування у межах СЕЗ "Рені" ввізний митний збір і податок на додану вартість не стягаються;
б) у разі ввезення на митну територію України з території СЕЗ "Рені" товарів і інших предметів, які заздалегідь були ввезені з-за кордонів митної території України на територію СЕЗ "Рені", податки виплачуються в порядку, встановленому законодавством України для оподаткування товарів, які імпортуються. До митної вартості товарів і інших предметів, вказаних в цьому пункті, не включається вартість послуг щодо збереження товарів і інших предметів, їх перевантаження, доробка, сортування, пакетування, здійснюваних на території СЕЗ "Рені". Операції за поданням вказаних послуг не підлягають обкладенню податком на додану вартість;
в) у разі вивозу з території СЕЗ "Рені" за межі митної території України товарів і інших предметів, вироблених, у тому числі повністю або достатньо перероблених або оброблених на території СЕЗ "Рені", вивізний митний збір і акцизний збір не стягаються, а податок на додану вартість стягується по нульовій ставці;
г) у разі вивозу з території СЕЗ "Рені" за межі митної території України товарів і інших предметів, попередньо ввезених з-за кордонів митної території України на територію СЕЗ "Рені", вивізний митний збір, податок на додану вартість і акцизний збір не стягаються;
д) у разі вивозу товарів і інших предметів (окрім підакцизних товарів) з митної території України на територію СЕЗ "Рені" вивізний митний збір не стягається, а додана вартість стягається по нульовій ставці;
е) у разі ввезення товарів і інших предметів на територію СЕЗ "Рені" з метою транзиту через територію СЕЗ "Рені" митні збори стягаються відповідно законодавству України;
ж) в інших випадках оподаткування здійснюється відповідно законодавству України. Не звільняються від оподаткування операції по ввезенню на митну територію України товарів і інших предметів повністю вироблених, достатньо перероблених або оброблених на території СЕЗ "Рені".
2. Повністю виробленими або достатньо переробленими або обробленими в СЕЗ "Рені" вважаються товари, які відповідають критеріям, викладеним у статті 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф". Термін перебування товарів і інших предметів на території СЕЗ "Рені" не обмежується, крім випадків, коли товари і інші предмети мають обмежений термін збереження. Дія частини першої цієї статті не розповсюджується на товарообмінні (бартерні) операції і операції з давальницькою сировиною. Митний контроль за переміщенням товарів і інших предметів через межі території СЕЗ "Рені" здійснюється відповідно законодавству України з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами, установами, організаціями і їх посадовцями, а також громадянами порядку переміщення товарів і інших предметів через митну межу України, з урахуванням норм цього Закону. Для запобігання несанкціонованого і неконтрольованого проникнення на територію СЕЗ "Рені" або за її межі фізичних осіб, транспортних засобів, а також ввезення і вивозу товарів і інших предметів територія СЕЗ "Рені" обгороджується по периметру і облаштовується відповідно вимогам Державної митної служби України. Території зон митного контролю для СЕЗ "Рені", їх межі і режим переміщення товарів, транспортних засобів і громадян встановлюються Державною митною службою України. Митне оформлення товарів і інших предметів, які переміщаються через межі території СЕЗ "Рені", здійснюється відповідно законодавству України. За митне оформлення товарів і інших предметів, а також перебування їх під митним контролем на території СЕЗ "Рені" стягаються митні збори відповідно законодавству України. Організація робіт по облаштуванню митної інфраструктури і огорожі СЕЗ "Рені" і їх фінансування здійснюються органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Рені". Спеціальний митний режим на території СЕЗ "Рені" вводиться з дня затвердження Державною митною службою України акту прийому - передачі в експлуатацію об'єктів митної інфраструктури.
3. Імпорт суб'єктами СЕЗ "Рені" товарів і інших предметів для потреб власного виробництва на території СЕЗ "Рені" і експорт товарів і інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених або оброблених на території СЕЗ "Рені" не підлягає ліцензуванню і квотуванню, якщо інше не встановлене міжнародними договорами України.
4. На зовнішньоекономічні операції, які здійснюються в СЕЗ "Рені", розповсюджується спеціальний режим експорту (імпорту) товарів і інші заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно законодавству України. Кабінет Міністрів України може встановлювати обмеження щодо ввезення на митну територію України з території СЕЗ "Рені" і вивіз з митної території України на територію СЕЗ "Рені" окремих видів товарів.
5. Суб'єктам СЕЗ "Рені" надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати податку на дохід підприємств і збору до Державного інноваційного фонду:
а) дохід суб'єктів СЕЗ "Рені", одержаний на території СЕЗ "Рені" від реалізації інвестиційних проектів, затверджених виконавчим комітетом Ренійської міської ради, оподатковується по ставці 20 відсотків до об'єкту оподаткування. Ця норма застосовується з моменту отримання суб'єктом СЕЗ "Рені" першого доходу від реалізації інвестиційного проекту. Це положення не розповсюджується на частину доходу, одержаного суб'єктом СЕЗ "Рені" від освоєння інвестицій, які були здійснені за рахунок засобів бюджетів всіх рівнів і засобів Державної інноваційної фундації. Порядок нарахування доходу, одержаного від реалізації інвестиційного проекту, визначається Державною податковою адміністрацією України.
б) до валового доходу суб'єкта СЕЗ "Рені", нарахованого з метою оподаткування, не включається одержана згідно із затвердженим виконавчим комітетом Ренійської міської ради інвестиційним проектом, що реалізується на території СЕЗ "Рені", сума інвестицій у вигляді:
засобів;
матеріальних цінностей;
нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау і тому подібні, вартість яких в конвертованій валюті підтверджена згідно із законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговими звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.
У випадку, якщо протягом звітного (податкового) періоду відбувається часткове або повне відчуження інвестиції, передбаченої цим пунктом, суб'єкт підприємницької діяльності, який одержав інвестицію, зобов'язаний сплатити в повному об'ємі податок на прибуток, одержаний в цьому звітному (податковому) періоді.
в) суб'єкти СЕЗ "Рені", які реалізують на території СЕЗ "Рені" інвестиційні проекти, затверджені виконавчим комітетом Ренійської міської ради, звільняються від сплати збору до Державного інноваційного фонду.
6. Валютне регулювання на території СЕЗ "Рені" здійснюється відповідно законодавству України з урахуванням норм, визначених цим Законом. Надходження в іноземній валюті від реалізації суб'єктами СЕЗ "Рені" продукції, товарів (робіт, послуг), вироблених або наданих в СЕЗ "Рені", звільняються від обов'язкового продажу.

Стаття 10. Порядок в'їзду в СЕЗ "Рені" і виїзду з неї
Кабінет Міністрів України може встановлювати спеціальний порядок перетину кордону України іноземцями і особами без громадянства, які слідують в СЕЗ "Рені", а також спеціальний порядок в'їзду в СЕЗ "Рені" і виїзду з неї громадян України, іноземців і осіб без громадянства.

Стаття 11. Порядок ліквідації СЕЗ "Рені"
СЕЗ "Рені" вважається ліквідованою з моменту закінчення терміну, на який вона була створена, якщо він не буде продовжений у встановленому законодавством порядку. СЕЗ "Рені" може бути ліквідована законом до закінчення терміну, на який вона була створена, відповідно Закону України "Про загальні основи створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон".

Стаття 12. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів СЕЗ "Рені" у разі її ліквідації
Держава гарантує збереження в повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб'єктів СЕЗ "Рені" у разі її ліквідації. Суперечки між органами управління СЕЗ "Рені", суб'єктами СЕЗ "Рені" і ліквідаційною комісією, які можуть відбутися у зв'язку з ліквідацією СЕЗ "Рені", підлягають розгляду в судах України, а суперечки з участю іноземних суб'єктів господарської діяльності - в судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.

Стаття 13. Заключні положення
1. Цей Закон набуває чинності з дня його публікації.
2. Кабінету Міністрів України:
в місячний термін надати пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити у межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

.: Реклама :.  
.: СЕЗ :.  
Спеціальна економічна зона "Рені" (далі СЕЗ "Рені") створюється на термін 30 років на території міста Рені одеської області загальною площею 94,36 гектари у межах земельної ділянки наданого в користування Ренійському морському торговому порту. Оригінал карти СЕЗ "Рені" зберігається в Ренійській міській раді... >>
.: МСЕЗ :.  
Враховуючи перспективу розвитку міжнародної СЕЗ "Рені-Джурджулешти-Галац" іноземні інвестори розглядають і аналізують можливість реалізації в м. Рені наступних інвестиційних проектів... >>
.: Соціополіс :.  
Через своєрідне геополітичне і геоекономічне положення, в Ренійськім соціополісі можна провести унікальний економічний експеримент, використовуючи його як "економічний полігон", провести натурне моделювання вищезгаданих пропозицій... >>

© 2002 Володимир Губар