Написати нам      In English      Українською      По-русски    
СЕЗ "Рені". Офіційний сайт
Спеціальна економічна зона «Рені»
Офіційний сайт
  .: Довідка :.
Місто Рені відноситься до числа якнайдавніших поселень на побережжі Дунаю. Знайдені на його території археологічні пам'ятники відносяться до четвертого тисячоліття до нашої ери. Рухаючись в Західному напрямі, люди утворили спочатку поселення біля озера Ялпуг, потім досягли Лозини, заснувавши недалеко від його впадання до Дунаю нинішнє місто Рені... >>
  .: Географія .:
Місто Рені розташовано в південно-західній частині одеської області на відстані 320 км від обласного центру м. Одеси, є адміністративним центром району. Якщо поглянути на карту, то можна відзначити, що м. Рені розташоване на стику трьох держав... >>
  .: Життя міста :.
Новини міського життя і не тільки від тижневика "Час пік". >>
  .: Реклама :.

Вимоги до інвестиційного проекту, який реалізується на території СЕЗ "Рені"

Інвестиційний проект (бізнес-план) повинен мати короткий опис і характеристику, планованого виробництва, що містять в обов'язковому порядку наступні дані:
- термін окупності проекту (бізнес-плану);
- чистий дисконтований дохід;
- внутрішню норму прибутковості;
- індекс прибутковості.
Проект повинен містити дані про ситуацію в галузі, до якої він відноситься, докладні відомості про компанію, плануючу його реалізувати. Докладна інформація про продукцію або послуги, які проводитимуться або відпускатимуться після реалізації проекту, їх найменування і передбачувана ціна.
Ринок збуту продукції або послуг, що надаються:
- контингент клієнтів і структура їх переваг;
- об'єм попиту і пропозицій і їх співвідношенння;
- способи і форми реалізації продукції або послуг.
Проект повинен представляти план маркетингу, політику ціноутворення, стимулювання попиту і організації рекламної діяльності.
Проект повинен включати об'єм будівельно-монтажних робіт, дані про оснащення устаткуванням, поточні і експлуатаційні витрати, витрати на теплопостачання, електроенергію, на споживання води і використовування системи каналізації, трудові витрати.
Проект повинен містити докладний організаційний план, що включає порядок і терміни організації робіт, систему управління виробництвом. Відображати юридичний аспект:
- правові взаємостосунки між учасниками проекту;
- регулююче законодавство.
Фінансовий план, що включає обсяг реалізації продукції або послуг, інвестиційні витрати.
В проект включається оцінка ризику:
- внутрішній ризик проекту, пов'язаний з комерційною, технологічною діяльністю, недостатньою кваліфікацією працюючого персоналу;
- зовнішні ризики;
- загальна оцінка ризику.
Проект повинен відображати стратегію фінансування і інвестування у тому числі
- загальний об'єм засобів;
- розподіл засобів, що інвестуються;
- інвестиційний аналіз, що включає чистий дисконтований дохід, термін окупності проекту, індекс прибутковості, внутрішню норму прибутковості, рух грошових засоби.
Проект повинен бути розрахований на використовування екологічно чистої сировини, містити заходи щодо утилізації відходів. В проекті повинна вказуватися кількість створюваних робочих місць, їх характеристика, рівень кваліфікації робітників, які використовуватимуться в ході реалізації проекту і в подальшому процесі виробництва.

.: Реклама :.  
.: СЕЗ :.  
Спеціальна економічна зона "Рені" (далі СЕЗ "Рені") створюється на термін 30 років на території міста Рені одеської області загальною площею 94,36 гектари у межах земельної ділянки наданого в користування Ренійському морському торговому порту. Оригінал карти СЕЗ "Рені" зберігається в Ренійській міській раді... >>
.: МСЕЗ :.  
Враховуючи перспективу розвитку міжнародної СЕЗ "Рені-Джурджулешти-Галац" іноземні інвестори розглядають і аналізують можливість реалізації в м. Рені наступних інвестиційних проектів... >>
.: Соціополіс :.  
Для прискорення рішення задач соціально-економічного розвитку міста Рені, що знаходиться в умовах економічної біди пропонується нова концепція, що припускає створення нових форм і моделей господарювання, а саме, розвиток спеціальної економічної зони в поєднанні з соціально-економічним експериментом по створенню соціополіса. Такий комплексний підхід дозволить відразу усунути розвиток і наростання значущих негативних процесів і диспропорцій без залучення додаткових засобів, а також, за рахунок внутрішніх невикористаних резервів, реанімувати потенціал, що омертвів... >>

© 2002 Володимир Губар