Написати нам      In English      Українською      По-русски    
СЕЗ "Рені". Офіційний сайт
Спеціальна економічна зона «Рені»
Офіційний сайт
  .: Довідка :.
Місто Рені відноситься до числа якнайдавніших поселень на побережжі Дунаю. Знайдені на його території археологічні пам'ятники відносяться до четвертого тисячоліття до нашої ери. Рухаючись в Західному напрямі, люди утворили спочатку поселення біля озера Ялпуг, потім досягли Лозини, заснувавши недалеко від його впадання до Дунаю нинішнє місто Рені... >>
  .: Географія .:
Місто Рені розташовано в південно-західній частині одеської області на відстані 320 км від обласного центру м. Одеси, є адміністративним центром району. Якщо поглянути на карту, то можна відзначити, що м. Рені розташоване на стику трьох держав... >>
  .: Життя міста :.
Новини міського життя і не тільки від тижневика "Час пік". >>
  .: Реклама :.

Вимоги до інвестиційного проекту, який реалізується на території СЕЗ "Рені"

Інвестиційний проект (бізнес-план) повинен мати короткий опис і характеристику, планованого виробництва, що містять в обов'язковому порядку наступні дані:
- термін окупності проекту (бізнес-плану);
- чистий дисконтований дохід;
- внутрішню норму прибутковості;
- індекс прибутковості.
Проект повинен містити дані про ситуацію в галузі, до якої він відноситься, докладні відомості про компанію, плануючу його реалізувати. Докладна інформація про продукцію або послуги, які проводитимуться або відпускатимуться після реалізації проекту, їх найменування і передбачувана ціна.
Ринок збуту продукції або послуг, що надаються:
- контингент клієнтів і структура їх переваг;
- об'єм попиту і пропозицій і їх співвідношенння;
- способи і форми реалізації продукції або послуг.
Проект повинен представляти план маркетингу, політику ціноутворення, стимулювання попиту і організації рекламної діяльності.
Проект повинен включати об'єм будівельно-монтажних робіт, дані про оснащення устаткуванням, поточні і експлуатаційні витрати, витрати на теплопостачання, електроенергію, на споживання води і використовування системи каналізації, трудові витрати.
Проект повинен містити докладний організаційний план, що включає порядок і терміни організації робіт, систему управління виробництвом. Відображати юридичний аспект:
- правові взаємостосунки між учасниками проекту;
- регулююче законодавство.
Фінансовий план, що включає обсяг реалізації продукції або послуг, інвестиційні витрати.
В проект включається оцінка ризику:
- внутрішній ризик проекту, пов'язаний з комерційною, технологічною діяльністю, недостатньою кваліфікацією працюючого персоналу;
- зовнішні ризики;
- загальна оцінка ризику.
Проект повинен відображати стратегію фінансування і інвестування у тому числі
- загальний об'єм засобів;
- розподіл засобів, що інвестуються;
- інвестиційний аналіз, що включає чистий дисконтований дохід, термін окупності проекту, індекс прибутковості, внутрішню норму прибутковості, рух грошових засоби.
Проект повинен бути розрахований на використовування екологічно чистої сировини, містити заходи щодо утилізації відходів. В проекті повинна вказуватися кількість створюваних робочих місць, їх характеристика, рівень кваліфікації робітників, які використовуватимуться в ході реалізації проекту і в подальшому процесі виробництва.

.: Реклама :.  
.: СЕЗ :.  
СЕЗ включає частину території м. Рені одеської області загальною площею 94,36 гектари у межах земельної ділянки, наданої в користування Ренійському морському торговому порту і визначеного згідно з картою, оригінал якої зберігається в Ренійській міській раді. На території СЕЗ діє митний, податковий і інші режими економічної діяльності, встановлені Законом України "Про спеціальну економічну зону "Рені"... >>
.: МСЕЗ :.  
Для прискорення процесу створення міжнародної спеціальної економічної зони "Рені - Джурджулешти - Галац" з української сторони необхідно провести наступні заходи... >>
.: Соціополіс :.  
Умови і перспективи, що створилися, дозволяють нам розглядати територію Рені (Рені-Долінське-Лиманське), як ідеальну платформу для відробітку ідей економічного полігону, або соціополіса, з наступних причин... >>

© 2002 Володимир Губар